หน้าหลัก
บริการ
บริการเป็นล่ามและ
งานแปลเอกสาร
ให้คำปรึกษาด้านต่างๆ
ที่ดินและสินทรัพย์

ราคาค่าบริการ

เกาะสมุย
เกาะพงัน
เกาะเต่า
จังหวัดต่างๆ
แปลเอกสารต่างๆ
เกี่ยวกับ ลิซ ลุกเซ่น
ประวัติส่วนตัว
ติดต่อ ลิซ ลุกเซ่น
หนังสือ
ดาวน์โหลด
สัญญาการจ้างงาน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

ราคาค่าบริการแปลเอกสาร
แปลจดหมาย 1.400 บาท / หน้า
แปลรายงานบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ 1.600 บาท / หน้า
แปลเอกสารใบรับรองแพทย์ 1.700 บาท / หน้า
แปลเอกสารเกี่ยวกับบริษัท 1.800 บาท / หน้า
แปลใบสูจิบัติ / ทะเบียนสมรส / ใบมรณบัตร 1.800 บาท / หน้า
แปลประวัติการคุมความประพฤติ 1.800 บาท / หน้า
แปลพินัยกรรม 2.400 บาท / หน้า
แปลโบรชัวร์/ ใบปลิว / แผ่นพับ งานโฆษณา 2.000 บาท / หน้า
แปลเอกสารคำฟ้องอัยการ 1,900 บาท / หน้า
แปลเอกสารคำพิพากษา 1,400 บาท / หน้า
แปลสัญญาซื้อ ขาย หรือ เช่า อสังหาริมทรัพย์    
ภาษาไทย เป็น ภาษาเยอรมัน หรือ ภาษาอังกฤษ
1,400 บาท / หน้า
ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาไทย หรือ ภาษาเยอรมัน 1,400 บาท / หน้า

 

อังกฤษ ไทย เยอรมัน