หน้าหลัก
บริการ
บริการเป็นล่ามและ
งานแปลเอกสาร
ให้คำปรึกษาด้านต่างๆ
ที่ดินและสินทรัพย์

ราคาค่าบริการ

เกาะสมุย
เกาะพงัน
เกาะเต่า
จังหวัดต่างๆ
แปลเอกสารต่างๆ
เกี่ยวกับ ลิซ ลุกเซ่น
ประวัติส่วนตัว
ติดต่อ ลิซ ลุกเซ่น
หนังสือ
ดาวน์โหลด
สัญญาการจ้างงาน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

ประวัติส่วนตัว
Liz Luxenฉันมาจากดุซเซลดอฟ (Düsseldorf)ในประเทศเยอรมันนี และเข้ามาอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ ทำงานในตำแหน่งครูสอนดำน้ำ และได้ประกาศนียบัตร ในสาขาอาชีพดำน้ำ ( Master Scuba Diver Trainer )
การเรียนภาษาไทยของฉันเป็นไปอย่างรวดเร็วและฉันก็ได้พบกับความสุขที่ไม่น่าเชื่อในโลกแห่งวัฒนธรรมและประเพณีอันสวยงามของคนไทย ฉันหลงรักประเทศไทย และฉันก็พยายามที่จะเรียนรู้และศึกษา ภาษาไทย ทั้ง การพูด การอ่าน และการเขียน และฉันก็ทำได้อย่างสมบูรณ์แบบ

หลังจากนั้นฉันยังได้ทำงานเป็นล่ามให้กับแผนกเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ ให้กับโรงพยาบาลนานาชาติที่เกาะสมุย ด้วยลักษณะงานที่ฉันทำในกรณีเกิดอุบัติเหตุรุนแรงหรือมีผู้เสียชีวิต ฉันได้เรียนรู้วิธีการจัดการสถานการณ์เหล่านั้นได้เป็นอย่างดี และฉันยังมีโอกาสศึกษาคำศัพท์ทางการแพทย์และสุขภาพเพื่ออธิบายผลวินิจฉัยโรคต่างๆและจากแพทย์ เพื่อใหผู้ป่วยและญาติได้ทราบ ด้วยเหตุการณ์อุบัติเหตุเป็นจำนวนมากทำให้ฉันต้องร่วมงานกับตำรวจและคู่กรณี ในทุกๆวัน ทั้งฉันต้องแปลบันทึกการปฏิบัติงานของตำรวจเป็นภาษาของผู้ประสบเหตุเหล่านั้น และฉันยังได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นล่ามให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสอบปากคำอยู่เป็นประจำ

ด้วยความสามารถที่ฉันมีทำให้ฉันได้รับการสนับสนุนจาก ทนายความ ตำรวจ และอัยการ ให้ฉันแปลเอกสารคำฟ้อง และคำพิพากษาในคดีทางแพ่ง และคดีทางอาญาต่างๆ ทั้งนี้ยังให้การสนับสนุนในการเป็นล่ามให้กับชาวต่างชาติในเวลาขึ้นศาลด้วย
การที่ฉันได้มีโอกาสทำงานเกี่ยวกับคดีทางแพ่งที่เกี่ยวกับการซื้อ ขาย บ้านและที่ดิน ทำให้ฉันมีประสบการณ์และเรียนรู้ข้อกฎหมายต่างๆ ของกรณีฟ้องร้องเกี่ยวกับการผิดสัญญา การปลอมแปลงเอกสาร และการฉ้อโกง ต่างๆ ฉันแปลคำตัดสินและเอกสารอื่น ๆ ในคดีอาญาต่างๆ ฉันเองได้เข้าร่วมเป็นล่ามหลายคดีอาญา และทำงานตอนนี้ 15 ปีในอาชีพนี้

นอกจากฉันมีความสามารถทางด้านภาษาศาสตร์แล้ว ฉันยังมีความสามารถในการติดต่อประสานงานและการเจรจาต่อรองกับบุคคลอื่นๆ ด้วยประสบการณ์ และปัญหาต่างๆที่ฉันได้พบและประสบมา ทำให้ฉันได้เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง และทำให้ฉันตัดสินใจจัดตั้ง “ศูนย์แปลภาษา” ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาจนถึงปัจจุบัน ฉันทำงานด้วยความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง และยังสามารถทำงานในสถาณการณ์ต่างๆที่มีความกดดันได้เป็นอย่างดี ฉันสามารถเดินทางไปทำงานได้หลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นตามเกาะ หรือ จังหวัดต่างๆ ฉันชอบงานไกล่เกลี่ยมากฉันเป็นล่ามในห้องไกล่เกลี่ยของศาลบ่อยครั้งเนื่องจากฉันถือ
ประกาศนียบัตรเป็นพิเศษหัวเรื่อง จัดการความขัดแย้ง จาก มหาวิทยาลัยที่แคลิฟอร์เนีย เมือง เออร์ไวน์ ที่ สหรัฐอเมริกา

ด้วยความหลากหลายของคดีที่ฉันได้พบ และความแตกต่างกันของแต่ละกรณี เช่น ฉันได้พบความไม่เป็นธรรมโดยแต่ละคนมุ่งหวังแต่ผลสำเร็จของตนนั้น ฉันได้ช่วยเหลือติดต่อกับพนักงานสถานฑูตและทนายความเพื่อให้ความเป็นธรรมต่อลูกความของฉัน และฉันยังให้การติดต่อ เพื่อให้ข้อมูลและข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับคดีให้แก่ลูกความ คู่สมรส ญาติ และเพื่อน ของลูกความได้ทราบความเคลื่อนไหวของคดี การติดต่อประสานงานและการช่วยเหลืออย่างจริงใจของฉัน ฉันถือว่ามันเป็นความสัมพันธ์ และความผูกพันธ์ สะสมมา ไม่ว่าจะเป็นเพื่อผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือผู้ต้องหาที่มีคดีความอยู่ในประเทศไทย ฉันให้ความใส่ใจจนกว่าจะเสร็จสิ้นคดี และฉันก็เป็นเพียงคนเดียวที่เสนอบริการติดตามเป็นล่ามส่วนตัวจนกว่าจะเสร็จสิ้นคดี

ปัจจุบันฉันได้รับสัญชาติไทยและมีความรู้และความเข้าใจในประเพณีไทย รวมทั้งการทำงานร่วมกับพนักงานของรัฐ และสถานฑูต และผ่านการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายที่ กศน. อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และกำลังศึกษาที่คณะนิติศาสตรบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาทำให้ฉันพัฒนาทักษะสำคัญในการทำงานทุกๆด้าน กอรปทั้งวุฒิภาวะและการศึกษาทำให้ฉันมีความพร้อมเป็นอย่างมากที่จะช่วยเหลือคุณในด้านต่างๆ และทั้งหมดนี้ทำให้ฉันเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด หากคุณประสบปัญหา หรือมีข้อสงสัยใดๆ คุณสามารถติดต่อสอบถามได้ตลอด ๗ วัน ๒๔ ชั่วโมง
ฉันจะช่วยดูแลติดตามและแก้ปัญหานั้นเพื่อคุณ

นาง ศมนันท์ ดำดี เจาของ ห.ส.ม. ลิซ ลุคเซน
อินเตอร์พรีเทชั่น แอนด์ ทรานสเลชั่น เซนเตอร์

 

 

อังกฤษ ไทย เยอรมัน