หน้าหลัก
บริการ
บริการเป็นล่ามและ
งานแปลเอกสาร
ให้คำปรึกษาด้านต่างๆ
ที่ดินและสินทรัพย์

ราคาค่าบริการ

เกาะสมุย
เกาะพงัน
เกาะเต่า
จังหวัดต่างๆ
แปลเอกสารต่างๆ
เกี่ยวกับ ลิซ ลุกเซ่น
ประวัติส่วนตัว
ติดต่อ ลิซ ลุกเซ่น
หนังสือ
ดาวน์โหลด
สัญญาการจ้างงาน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

บริการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ


ให้คำปรึกษาด้่านต่างๆ

การย้ายถิ่นฐานสู่ประเทศไทย
ตอบคำถามหรือข้อสงสัยสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการย้ายถิ่นฐานสู่ประเทศไทย

ให้คำปรึกษาคู่รักระหว่างชาวต่างชาติกับคนไทย และคู่ต่างด้าวอื่นๆ
ให้คำปรึกษาพูดคุยและเสนอแนวคิดการปฏิบัติเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีในการดำเนินชีวิตคู่ร่วมกัน

ซื้อขายที่ดิน
บริการแนะนำนายทุน สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการลงทุนซื้อหรือเช่า ประเภท ที่ดิน บ้าน หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ อย่างปลอดภัยและคุ้มค่าคุ้มราคา ไม่ว่าจะเป็นบริเวณ บนภูเขา ริมฝั่งทะเล มี น.ส. 3 และมีโฉนดถูกต้องตามกฎหมาย

บริการวางแผนงานศพ
ให้ชาวต่างชาติได้มีโอกาสวางแผนการจัดงานศพไว้ล่วงหน้า ว่าต้องการให้งานเป็นแบบไหน หรือมีลักษณะใด เพื่อเสนอแก่ครอบครัว ญาติ หรือเพื่อน ว่าควรจะจัดตกแต่งดอกไม้ และสถานที่ให้สวยงามอย่างไร และมีพิธีกรรมทางศาสนาพุทธตามที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นพิธีการฝังศพ เผาศพ พิธีลอยอังคาร หรือพิธีเก็บกระดูกและโปรยบนอากาศ

เยี่ยมนักโทษ
บริการไปเยี่ี่ยม ญาติ หรือบุคคลในครอบครัว ที่อยู่ในเรือนจำ

นักสืบ
บริการงานสืบสวน ด้วยความสามารถและประสบการณ์สูง รักษาความลับ และสามารถ หาหลักฐานมาแสดงเพื่อยืนยันได้

เกี่ยวกับงานธุรกิจ
บริการจัดหาทนายความและที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ให้แก่ชาวต่างชาติ เช่น เปิดบริษัท ทำสัญญา ติดตามลูกหนี้ และเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

เช็คประวัติ
บริการเช็คประวัติด้านการเงิน ประวัติคดีความ หรือประวัติครอบครัว

 

อังกฤษ ไทย เยอรมัน