หน้าหลัก
บริการ
บริการเป็นล่ามและ
งานแปลเอกสาร
ให้คำปรึกษาด้านต่างๆ
ที่ดินและสินทรัพย์

ราคาค่าบริการ

เกาะสมุย
เกาะพงัน
เกาะเต่า
จังหวัดต่างๆ
แปลเอกสารต่างๆ
เกี่ยวกับ ลิซ ลุกเซ่น
ประวัติส่วนตัว
ติดต่อ ลิซ ลุกเซ่น
หนังสือ
ดาวน์โหลด
สัญญาการจ้างงาน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

ราคาค่าบริการสำหรับเกาะพงัน เริ่มที่  
* ค่าบริการบนเกาะพงัน คิดเพิ่มจากราคาปกติอีก 3000 บาท / วัน
บริการพาไปติดต่อสถานีตำรวจและส่วนราชการอื่นๆ 1500 บาท / ชั่วโมง
บริการเข้าร่วมประชุมธุรกิจ 2000 บาท / ชั่วโมง
บริการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ 1000 บาท / ชั่วโมง
บริการแปลภาษาและเป็นล่ามส่วนตัว 1200 บาท / ชั่วโมง
รับแปลเอกสาร แผ่นพับ และคำเขียนต่างๆ ราคาเริ่มต้นที่ 1400 บาท / หน้า
บริการเกี่ยวกับคดีอาญา 1500 บาท / คดี
บริการเกี่ยวกับคดีแพ่ง 2500 บาท / คดี
บริการในเวลากลางคืน คิดราคาเพิ่มอีก 1400 บาท / ชั่วโมง
ไกล่เกลี่ย/เจรจา 1700 บาท / ชั่วโมง

การประกันผู้ต้องขัง

   
  • ค่าดำเนินงาน คดีอาญา
1500 บาท
  • ค่าเดินทาง ทุกครั้งที่นัดหมาย, เกาะสมุย
500 บาท
  • ค่าติดต่อหน่วยงานราชการ
1500 บาท / ชั่วโมง
พิสูจน์พินัยกรรม/ผู้จัดการมรดก
ค่าปฏิบัติการ คิดอย่างต่ำ 15% ของทรัพย์สินที่ได้รับมรดกทั้งหมด, ก่อนหักค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในการทำงานนี้.

แผนที่อื่น

อังกฤษ ไทย เยอรมัน