หน้าหลัก
บริการ
บริการเป็นล่ามและ
งานแปลเอกสาร
ให้คำปรึกษาด้านต่างๆ
ที่ดินและสินทรัพย์

ราคาค่าบริการ

เกาะสมุย
เกาะพงัน
เกาะเต่า
จังหวัดต่างๆ
แปลเอกสารต่างๆ
เกี่ยวกับ ลิซ ลุกเซ่น
ประวัติส่วนตัว
ติดต่อ ลิซ ลุกเซ่น
หนังสือ
ดาวน์โหลด
สัญญาการจ้างงาน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องและน่าสนใน
ลิงค์สถานฑูต
www.fco.gov.uk สถานฑูตอังกฤษ
www.canadianembassy.org สถานฑูตแคนนาดา
www.bangkok.gc.ca สถานฑูตแคนนาดาประจำประเทศไทย
www.swissembassy.or.th สถานฑูตสวิสเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย
www.swissemb.org สถานฑูตสวิสเซอร์แลนด์
www.austemb.org สถานฑูตออสเตรเลีย
www.nzembassy.com สถานฑูตนิวซีแลนด์
www.norway.org สถานฑูตนอร์เวย์
www.swedenabroad.com สถานฑูตสวีเดน
www.austria.org สถานฑูตออสเตรีย
www.bangkok.diplo.de สถานฑูตเยอรมันนี
www.ambbangkok.esteri.it สถานฑูตอิตาลี
www.finland.or.th สถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย
     
ลิงค์ต่างๆที่น่าสนใจ
www.help4brits.org ให้คำแนะนำและช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ
www.sos.onsamui.info ซิสเตอร์ออนสมุยเป็นเว็บที่เปิดโอกาสให้คุณผู้หญิง
ที่เกาะสมุยได้พบปะพุดคุยกันและได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆ
www.expatwills.org ให้คำปรึกษาด้านพินัยกรรมให้กับชาวต่างชาติที่มี
สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
www.it-doctor.co.th ให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับด้าน IT , จัดทำเว็บไซต์ ,ออกแบบกราฟฟิก ระบบเน็ตเวอร์ก, บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์
www.samuiexpatsclub.com Samui ExpatsClub เป็นกลุ่มชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่บนเกาะสมุย และร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อให้ความ ช่วยเหลือเด็กๆบน เกาะสมุย
www.pattayas.de Pattaya forum

แลกลิงค์

Samui Do jo International Okinawan Goju-Ryu Karate-Do Federation Thailand

อังกฤษ ไทย เยอรมัน