หน้าหลัก
บริการ
บริการเป็นล่ามและ
งานแปลเอกสาร
ให้คำปรึกษาด้านต่างๆ
ที่ดินและสินทรัพย์

ราคาค่าบริการ

เกาะสมุย
เกาะพงัน
เกาะเต่า
จังหวัดต่างๆ
แปลเอกสารต่างๆ
เกี่ยวกับ ลิซ ลุกเซ่น
ประวัติส่วนตัว
ติดต่อ ลิซ ลุกเซ่น
หนังสือ
ดาวน์โหลด
สัญญาการจ้างงาน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

เยียมผู้ต้องขัง

เริ่มที่  
เยี่ยมหนึ่งครั้งต่อเดือน 1900 บาท
เยี่ยมเดือนละหนึ่งครั้ง กรณีมีภารกิจต่อเนื่องหนึ่งครั้งต่อเดือน

2700 บาท
เยี่ยมเดือนละสองครั้ง กรณีมีภารกิจต่อเนื่อง คิดเป็นรายเดือนๆละ 5200 บาท
ค่าบริการที่คิดเป็นรายเดือน รวมรายการต่อไปนี้
  • เยี่ยม ผู้ต้องขัง 2 ครั้ง
  • นำเงินที่ทางบ้านหรือเพื่อนของผู้ต้องขังส่งมาให้ เข้าบัญชีผู้ต้องขัง
  • จัดซื้อของใช้ที่ต้องการให้ ที่ร้านค้าของเรือนจำ
  • อีเมล์/จดหมาย
  • แจกหนังสืออ่าน
  • ค่าเดินทาง/ขนส่ง
  • ค่าดำเนินธุรการ
   

 

 

อังกฤษ ไทย เยอรมัน